Электротехника және электроника (Electronic and Electrical Engineering)

Бағдарлама республиканың электрондық инженерия, электротехника саласы бойынша экономиканың барлық салаларына және де мемлекеттік басқару орындарына қажетті заманауи кәсіби мамандарды даярлауға бағытталған.

«Электротехника және электроника» білім беру бағдарламаласы – «Төртінші индустриалды революция – Индустрия 4.0» негізгі қағидаларын іске асыру үшін құрылған. Жаңа  бағдарламаны аяқтаған мамандар экономика, соның ішінде электр және электрондық құрылғылар өндіретін және қызмет көрсететін ұйымдар мен кәсіпорындарда жұмыс істеуге мүмкіндік алады. Мамандар оқу барысында математикалық, жаратылыстану ғылымдары, базалық, мамандандырылған және тілдік пәндердің үлкен көлемін қамтиды. Және де жаңа мамандандырылған пәндер қосылды, оларды екі топқа бөлуге болады: қазіргі заманғы электр жүйелерінің негіздері мен электрондық цифрлық жүйелердің негізгі элементтері.

Студенттер «Электрониканың физикалық негіздері», «Электрондық схемалар», «Микропроцессорлық және микробақылаушылардың құрылғылар мен жүйелер», «Электр техникасының теориялық негіздері», «C/C++ бағдарлама негіздері», «Электр дабыл теориясы»,    «Техникалық автоматтандыру және басқару құралы», “Электронды датчиктер және түрлендіргіштер», “Оптоэлектроника», “Транзисторлардағы логикалық интегралды схемалар», «Сымсыз байланыс құралдары», «Мехатроника», «Жасанды интеллект», «Электрондық құрылғылардың дизайны» және т.б.пәндерден сабақ алады.

Бағдарлама пәндерінің мазмұны әлемнің жетекші университеттерінің сәйкес білім беру бағдарламаларын ескере отырып әзірленді. Студенттер әртүрлі мақсаттарға арналған электрондық цифрлық жүйелерді қолдану және дамыту саласындағы дағдыларды қалыптастыратын пәндер жиынтығын, соның ішінде логикалық интегралды схемаларды әзірлеуді және жобалауды үйренуге, цифрлық құрылғылардың технологиясына ерекше көңіл бөлінеді.

Аталған мамандық бойынша оқыту сапасын арттыру үшін педагогтар инновациялық оқыту әдістерін кеңінен пайдаланады: көптеген пәндер бойынша зертханалық және практикалық жұмыс виртуалды зертханалық жұмысты қолдана отырып, компьютерлік техника мен мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы жүзеге асырылады. Бұл «MathCAD», «LabVIEW», «MatLab», «Multisim», «Электрондық Workbench», сондай-ақ зертханалық қондырғылар сияқты қолданбалы бағдарламалар. Мысалы, «Электрондық байланыс» жүйелеріне арналған Emona-Date X зертханасы пайдаланылады, электроника және  сандық зерттеулер үшін Эдибон зертханасы ұсынылады.

Электротехника және электроника бағытындағы студенттер «Saiman Corporation», «RTS Engineering», «Радиоэлектроника Гранит», «Orion System», «KazTech Innovations» «Ғарыштық технологиялар технологиялары институты» және т.б. іскерлік тәжірибеден өтеді.  Үздік студенттер академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша   шетелдік университеттерде оқуға мүмкіндік алады.

Сандық экономиканың бизнес процестерін ұйымдастыруда және электронды кәсіпорындардың ғылыми-зерттеу, өндірістік және жобалау бөлімдерінде, сондай-ақ экономиканың нақты секторындағы ірі компаниялардың бөлімшелерінде электроника инженерлері, электроника операторлары, операторлар, менеджерлер болып жұмыс істей алады.