Гидрогеология және инженерлік геология
Деңгейі
Оқу жолдары

  Солға қарай айналдырыңыз

ҚР Жоғары және жоғары оқу орнынан кейін білім беру мамандықтарының классификаторы бойынша оқыту жолдары Білім беру бағдарламаларының тобы ҰБТ пәндері
5В060800 Экология В051 Қоршаған орта Биология - География
5В070600 Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру Математика - География
5В070600 Геология және пайдалы қазбалар кен орындарын іздеу В071 Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру Математика - Физика
Бағасы
830 000 теңге / 1 оқу жылына
 • Мемлекеттік гранттар конкурсына қатысу үшін өтінішті қалай толтыру керек?

  1. Өтініш бермей тұрып, Сәтбаев университетінің өзіңізге ұнаған білім беру бағдарламасының біреуін таңдап алыңыз; әрине, ол бағдарлама сіз ҰБТ кезінде тапсырған бейінді пәндерге сәйкес келуі керек.

  2. Білім беру бағдарламалары тобынан өзіңіз таңдаған бағдарламаның код номерін жазып алыңыз (кестедегі «Білім беру бағдарламаларының тобы» деген бағанда).

  3. Грант алу үшін толтырылған өтінішке осы топтың код номері мен Сәтбаев университетінің код номерін жазыңыз (Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті): 029.

  4. «Оқу траекториясы» деген бағандағы код номерін қолдану қажет емес. Ол өткен жылғы мамандықтардың код номерлерін (2019 жылға дейін) білім беру бағдарламаларының жаңа код номерімен («Білім беру бағдарламаларының тобы» деген баған) салыстыру үшін және сізге ыңғайлы болу үшін келтірілген.

  Толығырақ

Жер асты сулары және олардың тау жыныстарымен, жер үсті суларымен және атмосферамен өзара әрекеттесуін зерттейтін ғылым саласына қажетті кадрларды даярлау. Түлектер 4 жылдық оқу барысында «Ғылым бакалавры» академиялық дәрежесін алады.

Студенттер гидрогеология және инженерлік геология бойынша білім алады, қалаларды, ауылдарды және тау-кен өндірісінің кәсіпорындарын ауыз сумен, техникалық сумен қамтамасыз ету үшін жер асты суларының ресурстары мен сапасын бағалау мәселелерін зерттейді.

Студенттер гидрогеологияны, жер асты суларының қозғалу заңдылықтарын және олардың химиялық құрамының қалыптасуын, далалық және зертханалық гидрогеологиялық зерттеу әдістерін, жер асты су қорларын іздеу мен барлау, олардың көлемін бағалау әдістерін, өндірістік маңыздылығын, технологиялық мәселелерді шешу әдістерін зерттейді. Ауыз сумен және өндірістік сумен қамтамасыз ету, топырақтану, инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық зерттеулердің технологиялық мәселелерін шешу әдістері мен болжау принциптерін әзірлейді.

Бағдарлама ғылыми жобаларға, сондай-ақ шетелдік университеттермен алмасу бағдарламаларына қатысу мүмкіндігін қамтиды.

Бакалаврлар бүкіл Қазақстан бойынша гидрогеологиялық, барлау және инженерлік-геологиялық, тау-кен компанияларында тәжірибеден өтеді.

Бакалавриат түлектері Қазақстан Республикасының гидрогеологиялық, барлау және инженерлік-геологиялық, тау-кен кәсіпорындарында жұмыс істейді.