Гидрогеология және инженерлік геология

Деңгейі
Бағасы
2 128 000 теңге / 1 оқу жылына
Телефон
Білім беру бағдарламалары тобы
D 088
  • Мемлекеттік гранттар конкурсына қатысу үшін өтінішті қалай толтыру керек?

    1. Өтініш бермей тұрып, Сәтбаев университетінің өзіңізге ұнаған білім беру бағдарламасының біреуін таңдап алыңыз; әрине, ол бағдарлама сіз ҰБТ кезінде тапсырған бейінді пәндерге сәйкес келуі керек.

    2. Білім беру бағдарламалары тобынан өзіңіз таңдаған бағдарламаның код номерін жазып алыңыз (кестедегі «Білім беру бағдарламаларының тобы» деген бағанда).

    3. Грант алу үшін толтырылған өтінішке осы топтың код номері мен Сәтбаев университетінің код номерін жазыңыз (Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті): 029.

    Толығырақ

Ғылыми, эксперименталды зерттеулерге, жер асты сулары және олардың тау жыныстарымен, жер үсті суларымен және атмосферамен өзара әрекеттесуі саласындағы педагогикалық қызметке бағытталған ғылыми кадрларды даярлайтын инновациялық білім беру бағдарламасы. Түлекке PhD докторы академиялық дәрежесі беріледі.

Курстың негізгі мақсаттары: гидрогеологияның негізгі ұғымдарын меңгеру, жер асты суларының қозғалысы туралы заңдылықтарды игеру және олардың химиялық құрамын қалыптастыру, далалық және зертханалық гидрогеологиялық зерттеулер әдістерін, болжамдарды әзірлеу принциптерін үйрену.

Докторанттар аймақтық гидрогеология және инженерлік геология, жер асты суларын барлауды, инженерлік геологиялық барлауды және мұнай гидрогеологиясын зерттейді. Зияткерлік кәсіпкерлікке, нақты экономикаға арналған қолданбалы жобаларды дамытуға және ескерілмеген жобаларды коммерцияландыруға көп көңіл бөлінеді.

Гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық салалардың инженерлік және технологиялық мәселелері, гидрогеологиялық және инженерлік-геологиялық салаларды ұйымдастыру мен жұмыс істеуіне қатысты заңнамалық және өзге де нормативтік материалдарды шешудің негізгі әдістерін білетін боласыз.

Докторанттар шетелдік кеңесшілердің басшылығымен ғылыми жобаларға белсене қатысады. Докторантураға арналған жоспарларға жетекші шетел университеттерінде міндетті тағылымдамадан өту жатады. Диссертацияны дайындау және қорғау екі отандық және шетелдік ғылыми басшылардың басшылығымен жүргізіледі.

Докторанттар Қазақстанның бүкіл аумағында гидрогеологиялық, барлау және тау-кен өндіруші компанияларда француз жоғары оқу орындарымен қос дипломды білім беру аясында тәжірибеден өтеді. Академиялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша ғылыми тағылымдамалар жетекші шетелдік университеттерде өткізіледі.

Түлектер геологиялық барлау экспедициялары, геофизикалық және бұрғылау кешендерінде, жобалау ұйымдарында жұмыс істейді. Гидрогеологтың негізгі міндеттері – су көздерін іздестіру, олардың көлемін, өндірістік маңызын бағалау, жер асты суларынан кендерді қорғау жөніндегі шараларды әзірлеу, осы суларды айдаудың технологиялық мәселелерін шешу және ауданның гидрогеологиялық карталарын жасау.

Түлектер экономиканың әртүрлі салаларында, ғылыми-зерттеу, жобалық және білім беру қызметін жүзеге асыратын оқытушылар, ғылыми орталықтар, университеттер, ұлттық және жеке меншік компаниялар мен басқа да ұйымдарда зерттеуші ретінде жұмыс істейді.