Инновациялық технологиялар және жаңа бейорганикалық материалдар

Ішкі және халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілетті бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы саласында ғылыми кадрларды даярлау. Диссертациядан кейін бағдарлама бітірушісі PhD дәрежесін алады.

Бағдарлама шетелдік университеттер мен ғылыми орталықтардың тәжірибесін зерделеу негізінде жасалынған және жоғары кәсіби білім беруді және жоғары оқу орнында оқытушылық шеберліктің дамуын қамтамасыз ететін ағылшын және мамандандырылған пәндерді тереңдетіп оқытуды қарастырады.

Докторанттар бейорганикалық заттар мен материалдарды, жасыл химияны талдаудың физика-химиялық әдістерін, химикаттар өндірісінде, қазіргі заманғы химия техникасында, катализаторлардың жаңа типтері мен адсорбенттерді, бейорганикалық наноқұрылымды материалдарды және өңдеуші өнеркәсіптегі қалдықсыз технологиялардың ғылыми негіздерін зерттейді.

Зерттеу үшін докторант шетелдік оқу және ғылыми мекемелерде өндірістік тәжірибеден өтеді.

Диплом Еуропалық Комиссияның, Еуропа Кеңесінің және ЮНЕСКО/СЕПЕС стандарттарына сәйкес әзірленген ECTS стандарттық қосымшасына қосылады, бұл Еуропа университеттері үшін алған білімін растайды және шетелдік жұмыс берушілер үшін ұлттық жоғары білімін растауға мүмкіндік береді.

Түлектер жоғары оқу орындарында, ғылыми-зерттеу институттарында, ауыр, жеңіл, тау-кен, металлургия, авиация және ғарыш салаларында, экономиканың құрылыс және инженерлік секторларында, жаңа композициялық және функционалды материалдар жасауда басшылық лауазымдарда жұмыс істейді.