Қолданбалы және инженерлік физика

ҚР БжҒМ білім беру бағдарламалары тобы

Кешенді тест элементтері

M090 Физика

Механика

Молекулалық физика

«Қолданбалы және инженерлік физика» білім беру бағдарламасында магистрлерді даярлауға арналған.

Бұл білім беру бағдарламасының мақсаты қаттызатты функционалды материалдарының құрылымы мен қасиеттерін, оларды зерттеу әдістерін және әдістерін білу, әртүрлі қосымшаларды түсіну үшін жеткілікті.

Пәндерді меңгеру келесі құзыреттерді қалыптастыруға ықпал етеді:

ғылыми және ғылыми-техникалық мәселелерді жағдайын талдау, техникалық ерекшеліктер тұжырымдау, іріктеу мен әдебиеті және патенттік көздері зерттеу негізінде зерттеу мақсаттары мен міндеттерін белгілеу;оңтайлы әдісті және зерттеу бағдарламаларын таңдау, қолданыстағы түрлендіру және белгілі бір зерттеу мақсаттарына негізделген жаңа әдістерді әзірлеужаңа материалдарды, компоненттерді, процестерді және әдістерді жаңғырту немесе жасау үшін теориялық және тәжірибелік зерттеулер жүргізу;физика-математика және олардың параметрлерін оңтайландыру мақсатында дамыған материалдарын, бұйымдарын және процестердің физикалық-химиялық модельдеу;кәсіби қызметтің шеңберінде ғылыми, жобалық және технологиялық есептерді шешуге бағытталған жаңа бағдарламалық өнімдерді әзірлеуді және стандарттарды пайдалану.

Магистрлер келесі салаларда жұмыс істейді:

ғылыми-зерттеу институттары, жоғары оқу орындарының, ауыр, жеңіл, тау-кен, металлургия, ғарыш өнеркәсібі, құрылыс және машина жасау саласы кәсіпорындары, жаңа композициялық және функционалдық материалдарды құру;сарапшылар, өнеркәсіп және энергетика төмен өлшемді материалдар мен технологияларды жобалау, дамыту және құру айналысатын мемлекеттiк ғылыми-зерттеу ұйымдары, химия өнеркәсібі, металлургия, машина жасау және медицина.