Қолданбалы және инженерлік физика

Пайдалану сипаттамалары елде де, халықаралық еңбек нарығында да бәсекеге қабілетті, аз өлшемді эффекттермен және жұмыс принциптерімен анықталатын функционалды материалдар, құрылғылар мен жүйелер физикасы саласында ғылыми кадрларды даярлау.

Бағдарлама шетелдік университеттер мен ғылыми орталықтардың тәжірибесін зерделеу негізінде жасалынған және жоғары кәсіби білім беруді және жоғары оқу орнында оқытушылық шеберліктің дамуын қамтамасыз ететін ағылшын және мамандандырылған пәндерді тереңдетіп оқытуды қарастырады.

Докторанттар заманауи технология негіздері, функционалды материалдар мен құрылымдарды алудың физика-химиялық негіздері, функционалды материалдарды, көміртек кластерлері мен құрылымдарын зерттеу әдістері, жартылай өткізгіштер гетероструктуралары, жоғары энергия физикасы, аз өлшемді жүйелер физикасы, физика материалдары, заманауи технологиялар мен функционалды материалдар, физика және т.б. энергияны үнемдеу техникасы және жаңартылатын энергия, инженерлік талдау және дизайн дағдыларын және әлемдік деңгейдегі күрделі технологиялық және ғылыми-зерттеу жабдықтарында жұмыс істеуді игереді.

Зерттеу үшін докторант шетелдік оқу және ғылыми мекемелерде өндірістік тәжірибеден өтеді.

Диплом Еуропалық Комиссияның, Еуропа Кеңесінің және ЮНЕСКО/СЕПЕС стандарттарына сәйкес әзірленген ECTS стандарттық қосымшасына қосылады, бұл Еуропа университеттері үшін алған білімін растайды және шетелдік жұмыс берушілер үшін ұлттық жоғары білімін растауға мүмкіндік береді.

Түлектер жоғары оқу орындарында, ғылыми-зерттеу институттарында, ауыр, жеңіл, тау-кен, металлургия, авиация және ғарыш салаларында, экономиканың құрылыс және инженерлік секторларында, жаңа композициялық және функционалды материалдар жасауда басшылық лауазымдарда жұмыс істейді.