Материалтану және жаңа материалдар технологиясы

Заманауи инновациялық ғылыми қарқынды технологияларды әзірлеу үшін және өндірісте әртүрлі мақсаттарға негізделген жаңа материалдар мен қаптамаларды енгізу үшін заманауи материалтану саласы бойынша жоғары білікті мамандарды даярлау. Ғылымның, техника мен технологияның қарқынды дамуындағы стратегиялық басымды бағыт болып саналады. Түлектерге PhD докторы дәрежесі беріледі.

Сіз оқу барысында келесі салалар бойынша: әртүрлі мақсаттарға негізделген органикалық және бейорганикалық материалдарды қолдану және модификациялау, әзірлеу, зерттеу; техника және технологияның әртүрлі салаларында олардың сапасын басқару үшін детальдарды, бұйымдарды, материалдарды дайындау процестері бойынша білім аласыз.

Сіз материалдардың қасиеттері мен құрылымдарын зерттеу бойынша эксперименттік-зерттеу жұмыстарын жүргізуді үйреніп, қойылған мәселелердің шешімін анықтауда қолданылатын технологиялық және функционалдық қасиеттері берілген жаңа материалдарды әзірлеу, кәсіпорындық мекемелерде өндірістік-технологиялық және ұйымдастыру жұмыстарын орындау дағдысына ие боласыз.

Докторанттар компьютерлік техника мен бағдарламалық құралдарымен, заманауи қондырғылар және аспаптармен жабдықталған 30 мамандандырылған зертханаларда тәжірибе жинақтап, біліктілікке ие болады. Оқу барысында ADEM, SolidWorks, AutuDesk, Компас 3D, MSC Nastran, Comsol multiphisics, және APM WinMachine сияқты халықаралық деңгейдегі жобалаудың автоматтандырылған жаңа жүйелері қолданылады.

Институт көптеген шетелдік техникалық университтермен байланыс орнатқан, сонымен қатар TFH Georg Agricola (Германия), Pennsylvania State University, University de Loraine, AGH University of Science and Technology, CAUST, University Texas, Braunswille, University of Science and Technology Liaoning (Қытай) т.б. университеттердің профессорларымен байланыс жасайды.

Докторанттар әлемнің барлық техникалық университтерінде тағылымдама өте алады.

Түлектер машина жасау және көлік өнеркәсібінде сұранысқа ие, олар дефектоскопист, материалдарды химиялық және спектрлік талдау бойынша инженерлер, электрондық микроскопия бойынша инженерлер, материалдар мен қаптамаларды зерттеуші инженерлер, инженер-материалтанушы болып жұмыс істейді.