Мұнай-газ және кен геофизикасы

Деңгейі
Бағасы
2 223 600 теңге / 1 оқу жылына
Телефон
Білім беру бағдарламалары тобы
D 109
  • Мемлекеттік гранттар конкурсына қатысу үшін өтінішті қалай толтыру керек?

    1. Өтініш бермей тұрып, Сәтбаев университетінің өзіңізге ұнаған білім беру бағдарламасының біреуін таңдап алыңыз; әрине, ол бағдарлама сіз ҰБТ кезінде тапсырған бейінді пәндерге сәйкес келуі керек.

    2. Білім беру бағдарламалары тобынан өзіңіз таңдаған бағдарламаның код номерін жазып алыңыз (кестедегі «Білім беру бағдарламаларының тобы» деген бағанда).

    3. Грант алу үшін толтырылған өтінішке осы топтың код номері мен Сәтбаев университетінің код номерін жазыңыз (Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті): 029.

    Толығырақ

«Мұнай-газ және руда геофизикасы» бағытындағы докторантура бағдарламасы геофизикалық өріс мәліметтерін модельдеу, тіркеу, өңдеу кезінде ілгері дамыған жабдықтармен жұмыс істеу арқылы (заманауи бағдарламалармен қамтамасыз етілген) геофизикалық зерттеулердің инновациялық әдістеріне және технологиясына негізделген пайдалы қазбалардың кен орындарын іздестіру және игеру проблемаларын шешудегі ғылыми, ғылыми-педагогикалық, өндірістік және инновациялық қызмет салалары үшін жоғары білікті мамандарды даярлауға бағытталған.

Докторлық диссертацияны дайындау жоғары ғылыми белсенділікпен, академиялық ұтқырлықпен жасалып,  философия ғылымдарының докторы дәрежесін және жоғары ғылыми біліктілік алу үшін докторлық диссертацияларды дайындауға бағытталған.

«Мұнай-газ және руда геофизикасы» бағдарламасы докторанттардың әмбебап, жалпы кәсіби және кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға және заманауи ғылыми тұжырымдамалармен айналысуға, ғылыми-практикалық тапсырмаларды шешуге мүмкіндік береді, олар қолданбалы жұмыстарға қатысады, негізгі оқыту және оқу әдістерін меңгереді, кешенді білім алады, барлық деңгейдегі оқу орындарында оқыту әдістемесін жүргізе алады. Бағдарлама мұнай-газ және руда геофизикасына бағытталған ғылыми білім беру деңгейін көтереді; заманауи ақпараттық және коммуникациялық технологиялары бойынша біліктілігі мен білімін ғылыми-зерттеу және педагогикалық мақсатта қолдануға, сондай-ақ шет тілін толық меңгеруге және оны кәсіби мақсатта қолдануға мүмкіндік береді.  

«Мұнай-газ және руда геофизикасы» бағыты бойынша бағдарлама мұнай-газ және кен геофизикасының теориялық және әдіснамалық негіздерін терең зерттеуді қамтамасыз етеді; тәуелсіз зерттеу жұмыстарының дағдыларын қалыптастырады, пайдалы қазбалар кен орындарын барлау мен барлаудың геофизикалық әдістерінде жаңа үрдістерді, тәсілдерді және модельдерді дамытуды, процестер мен объектілерді математикалық модельдеуді қарастырады.

Сіз ғылыми және қолданбалы зерттеулерді ұйымдастыру және өткізу дағдыларын меңгересіз, осы әдістеме бойынша эксперименттер жүргізіп, өткізілетін зерттеудің сипаттамасын жасайсыз; мұнай-газ және руда геологиясы мен геофизикасындағы отандық және шетелдік тәжірибені жинақтау, өңдеу, талдау және ғылыми-техникалық ақпаратты жүйелеу әдістерін меңгеруді үйренесіз.

Докторанттар практиканы ғылыми-зерттеу институттарында, алыс-жақын шетелдің операторлық және сервистік компанияларында өтеді.  

Бітіруші түлектер мұнай-газ және руда геофизикасының техника және технология дәрежесін алып шығады, мұнай-газ және тау-кен компанияларында, ғылыми-білім беру институттарында басшылық қызметті атқара алады.

«Мұнай -газ және руда геофизикасы» мамандығы бойынша докторлық бағдарламаны игерген түлектердің кәсіптік қызмет саласы ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары – пайдалы қазбалар кен орындарын іздестіру, барлау және болжаудың геофизикалық әдістері шеңберінде Жер туралы ғылым бойынша іргелі және қолданбалы білімді қолдануды талап ететін мәселелерді шешуге (жер үсті және ұңғымалық геофизикалық зерттеулерді қоса алғанда, пайдаланылған мұнай-газ және кен орындарының геологиялық ортасының геофизикалық мониторинг жасау) мұнай-газ учаскелерінің құрылымын және нақты кен орындарын, кен аудандарын, қатты пайдалы қазбалардың аудандарын және кен орындарын геологиялық-геофизикалық зерттеу.

PhD докторантурасының кәсіби қызметі: академиялық және ведомстволық ғылыми-зерттеу институттарында және ұйымдарында; минералды шикізатты іздеу, барлау және өндіру саласында жұмыс істейтін барлау және тау-кен өндіруші фирмалар мен компанияларда; қоршаған ортаның мониторингі пен экологиялық мәселелерге қатысты ұйымдарда; жалпы орта және жоғары кәсіптік білім беретін жалпы білім беру ұйымдарында іске асады.