Робототехника және мехатроника
Уровень
Шифр
6B071
Профильді пән
Математика - Физика
Бағасы
635 800 теңге / 1 оқу жылына
Телефон

Өнеркәсіптік және басқа да мақсаттарға бағытталған роботтарды, робот техникасы мен мехатрондық жүйелерді жасау мен жобалау саласына қажетті мамандарды даярлайды. Студенттер робототехника, робот механикасы мен оларды басқару, робот техникасы мен мехатрондық жүйелердегі электрондық қондырғыларды басқару жөнінен іргелі де терең білім алады. Сондай-ақ роботталған және мехатрондық модульдер, робототехника мен мехатроникадағы интегралдық және микропроцессорлық техника жөнінен де терең білім алады.

Сіз инновациялық жүйелер мен машиналарды құрудың және жобалаудың негізі болып саналатын компьютерлік және электротехникалық компонеттерді біліп шығасыз, олар кейде адам еңбегін де алмастырып, күрделі технологиялық процесстерді автоматтандыруға қабілетті келеді.

Бағдарлама бойынша бір оқу практикасы, екі өндірістік және дипломалды практика қарастырылған. Практика кезінде студенттер кәсіпорынның өндірістік үрдістері мен құрал-жабдықтардың технологиясын, олардың жұмыс істеу тәртібі мен негізгі үрдістері автоматтандыруды үйренеді.

Робототехника – белсенді түрде дамып келе жатқан жаңа сала. Бұл салада теоретик-мамандармен қатар бір команда болып жұмыс жасай білетін «технарьлар» да жоғары сұранысқа ие болып отыр. Егер де бұрын робототехника негізінен тек қорғаныс кешендері мен космос саласында ғана қолданылған болса, қазір мұндай технология біздің күнделікті тұрмысымызда кеңінен қолданысқа еніп отыр.

Түлектер жобалау-конструкторлық бюролар мен өндіріс орындарында инженер, конструктор, кибернетик, робототехник, мехатроник және ІТ-мамандар болып қызмет етеді. Сондай-ақ олар өндірістік және басқа да мақсаттағы робототехникалық жүйелерді жасау және құрастырумен айналысады. Сол жүйелерді жобалау, басқару және қолдану жолдарына қажетті бағдарламалық-алгоритмдік қамтамасыз ету жүйелерін жасайды.