Технологиялық машиналар және жабдықтар

Әртүрлі технологиялық машиналар мен қондырғыларды орнату, олардың жұмыс істеу принципі, ұтымды пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша мамандар даярлау. Дайындық оқытудың үш траекториясы бойынша жүзеге асырылады:

  • Тау-кен машиналары мен жабдықтары;
  • Металлургиялық машиналар мен жабдықтар;
  • Мұнай-газ машиналары мен жабдықтары.   

Жалпы білім алатын студенттер болашақта өздері таңдаған негізгі  математика, физика пәндері аясында қолданылатын техникамен жұмыс істеуге баса назар аударады.

Түлектер жабдықты жобалауды, өнеркәсіптік техниканы монтаждау, баптау, пайдалану мен жөндеуді үйреніп, машина бөлшектерінің сызбасын әзірлеуді, техника жұмылдырылған технологиялық үдерістердің барысын бақылауды және оның нәтижесін бағалауды үйреніп шығады.

Тау-кен машиналары мен жабдықтары 

Тау-кен жабдықтарының мамандары тау-кен кәсіпорындарында жұмыс істейді және конвейер, құбыр, автомобиль және теміржол көлігі, компрессор, желдеткіш, сорғы және көтеру қондырғылары қолданылатын компанияларда  жұмыс істей алады.

Металлургиялық машиналар мен жабдықтар

Металл жабдығы жөніндегі мамандар күрделі пайдалану жағдайларында жабдықтың сенімді жұмысын қамтамасыз етеді. Олар металлургиялық машиналардың конструкциясын жетілдіру, жабдықтарды монтаждау, жөндеу және пайдалану мәселелерімен айналысады.

Мұнай-газ машиналары мен жабдықтары  

Қазақстандағы мұнай-газ саласы технологиялық жабдықтары мен машиналары жөніндегі өндірістік процестің барлық кезеңдерінде ұңғымаларды бұрғылаудан, мұнай мен газды өндіруден, жинаудан және дайындаудан бастап тұтынушыға дейін жеткізуге   мамандарсыз мүмкін емес.

Түлектер тау-кен, мұнай-газ және металлургия өнеркәсіптерінің өнеркәсіптік кәсіпорындары мен зауыттарында, салалық және оқу зертханаларында жұмыс істейді.