Machine Learning & Data Science

ҚР БжҒМ білім беру бағдарламалары тобы

Кешенді тест элементтері

M094 Ақпараттық технологиялар

Алгоритмдік бағдарламалау тілдері

Жоғары математика

Деректерді талдау және машиналық оқыту саласына қажетті мамандарды даярлау. Түлектер жасанды интеллект саласындағы мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеушілер болады.

Бітіруші түлектер 1,5 жылдық оқу кезінде техника және технология магистрі немесе 2 жылдық оқу кезінде техникалық ғылымдар магистрі академиялық дәрежесін алады.

Деректерді талдаудың заманауи әдістері мен модельдерін, машиналық оқытудың парадигмалары мен бөлінген есептеу құралдарын меңгеру келесідей іскерлікті береді: жасанды интеллект саласындағы компьютерлік жүйелер мен желілерді аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді ескере отырып, мамандандырылған ақпараттық жүйелерді жобалау, жасау және сүйемелдеу.

Магистранттар кәсіби, ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық практикадан өтеді және академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша семестр бойы шетелде оқи алады.

Түлектер деректерді талдау, жасанды интеллект және серпінді технологиялар бөлімшелерінде, IT-технопарктерде, өнеркәсіптік-өндірістік салалардағы Ақпараттық технологиялар бөлімдерінде, жетекші IT-компанияларда, мемлекеттік және бизнес-құрылымдарда жетекші мамандар, әзірлеушілер және талдаушылар болып жұмыс істейді.