Ақпараттық жүйелерді басқару

ҚР БжҒМ білім беру бағдарламалары тобы

Кешенді тест элементтері

M094 Ақпараттық технологиялар

Алгоритмдік бағдарламалау тілдері

Жоғары математика

Қазақстанда әртүрлі мақсаттағы ақпараттық жүйелерді кешенді дамытудың заманауи әдістері саласындағы мамандарды дайындау жөнінде жүйелі білім беретін жалғыз бағдарлама.

Түлектер 1,5 жыл оқығанда техника және технология магистрі немесе 2 жыл оқығанда техникалық ғылымдар магистрі академиялық дәрежесін алады.

Әлемнің жетекші мамандарының бағалауы бойынша ақпараттық жүйелер заманауи ақпараттық технологиялардың дамуындағы жетекші және сұранысқа ие бағыт болып табылады. Оған себеп – компьютерлік заманның қарыштап тез дамуы.  

Бағдарлама инновациялық даму және IT-технологиялардың перспективалық кластерлерін жаңғырту ауданында жұмыс істейтін мамандарды даярлауға бағытталған. Бағдарлама АТ дамуындағы заманауи тенденцияларды және әлемнің жетекші университеттерінің магистрлік білім бағдарламаларын есепке ала отырып дайындалды.

Сіздер алгоритм  және бағдарламалау, бизнес-үрдістерді модельдеу, әртүрлі қасиеті бар деректерді талдау және ақпараттық жүйелерді кешенді дамыту саласындағы жүйелік білімдерді меңгересіздер. Сондай-ақ жүйелік талдау әдістерін, ақпараттық жүйелерді дамытудың, енгізудің және пайдаланудың тиімділігін бағалауды білетін боласыздар.

Оқу бағдарламасында шетелдік жетекші университеттердің және білім беру орталықтарының тәжірибесі қолданылған, дәрістерді  және тренингтерді өткізу үшін әлемнің жетекші университеттерінің профессорлары шақыртылады.

Оқу барысында магистранттар ғылыми-зерттеу және эксперименттік-зерттеу жұмыстарына белсенді түрде қатысады, инновациялық жобаларды орындайды. Магистранттар әлемнің жетекші университеттерінде кәсіби, ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық тәжірибеден өтеді және семестр бойы шетелде академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша оқуға мүмкіндік алады.

Магистрлерді даярлаудың ерекшеліктері – экономика-математикалық пәндерді, заманауи АТ-технологияларын тереңдете оқыту және ағылшын тілінде оқу болып табылады. Магистратурада оқитын студенттер АТ ақпараттық жүйелер кластерінде іздеу, зерттеу және тәжірибелік зерттеулерге белсенді қатысып, инновациялық жобаларды жүзеге асырады.

Магистратура түлектері түрлі салалардағы IT-мамандары: инженер-бағдарламашылар, жүйелік әкімшілер, дерекқор әзірлеушілер мен әкімшілері, университеттің және оқу орталығының оқытушылары, жүйелік бағдарламашылар және экономика, соның ішінде өндіріс, ғылым және білім беру салаларында әртүрлі талдаушылар болып жұмыс істейді.