Software Engineering

ҚР БжҒМ білім беру бағдарламалары тобы

Кешенді тест элементтері

M094 Ақпараттық технологиялар

Алгоритмдік бағдарламалау тілдері

Жоғары математика

Қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерді әзірлеу саласына қажетті мамандарды даярлау. Түлектер жаңа есептеу технологияларын қолдана отырып, кең ауқымды бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеушілер болып шығады.

Бітіруші түлектер 1,5 жылда оқу кезінде техника және технология магистрі немесе 2 жылдық оқу кезінде техникалық ғылымдар магистрі академиялық дәрежесін алады.

Бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеудің заманауи әдістерін, әртүрлі масштабтағы желілік технологияларды меңгеру және ақпараттық жүйелердің кең спектрін басқару, бөлінген есептеу құралдарын меңгеру келесідей іскерлікті береді: компьютерлік жүйелер мен желілерді аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді ескере отырып, операциялық және ақпараттық жүйелерді жобалау, құру және сүйемелдеу.

Магистранттар кәсіби, ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық практикадан өтеді және академиялық ұтқырлық бағдарламалары бойынша семестр бойы шетелде оқи алады.

Бітірушілер бағдарламалық қамтамасыз етудің жетекші мамандары, әзірлеушілері және сәулетшілері, бағдарламалық қамтамасыз етудің сапасы мен оны ІТ-технопарктерде, өнеркәсіптік-өндірістік салалардағы Ақпараттық технологиялар бөлімдерінде, жетекші IT-компанияларда, мемлекеттік және бизнес-құрылымдарда әзірлеу процестері бойынша менеджерлер болып жұмыс істейді.