Инженерлік экология
Деңгейі
Оқу жолдары

  Солға қарай айналдырыңыз

ҚР Жоғары және жоғары оқу орнынан кейін білім беру мамандықтарының классификаторы бойынша оқыту жолдары Білім беру бағдарламаларының тобы ҰБТ пәндері
5В060800 Экология В051 Қоршаған орта Биология - География
Бағасы
830 000 теңге / 1 оқу жылына
 • Мемлекеттік гранттар конкурсына қатысу үшін өтінішті қалай толтыру керек?

  1. Өтініш бермей тұрып, Сәтбаев университетінің өзіңізге ұнаған білім беру бағдарламасының біреуін таңдап алыңыз; әрине, ол бағдарлама сіз ҰБТ кезінде тапсырған бейінді пәндерге сәйкес келуі керек.

  2. Білім беру бағдарламалары тобынан өзіңіз таңдаған бағдарламаның код номерін жазып алыңыз (кестедегі «Білім беру бағдарламаларының тобы» деген бағанда).

  3. Грант алу үшін толтырылған өтінішке осы топтың код номері мен Сәтбаев университетінің код номерін жазыңыз (Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті): 029.

  4. «Оқу траекториясы» деген бағандағы код номерін қолдану қажет емес. Ол өткен жылғы мамандықтардың код номерлерін (2019 жылға дейін) білім беру бағдарламаларының жаңа код номерімен («Білім беру бағдарламаларының тобы» деген баған) салыстыру үшін және сізге ыңғайлы болу үшін келтірілген.

  Толығырақ

Экология, экологиялық инженерия, тұрақты даму, қоршаған ортаны қорғау, экоаналитика және экотехнология саласындағы мамандарды даярлау.

Студенттер экологиялық мәселелерді шешуді, қолдағы бар және болуы мүмкін экологиялық тәуекелдерді талдауды, табиғи ресурстарды қалпына келтіру әдістерін үйреніп шығады. Олар қоршаған орта объектілерін – атмосфераны, топырақты және суды, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғауда пайдалы дағдыларды игереді, табиғи ресурстар мен биоалуантүрлілікті ұтымды пайдалану мен қалпына келтіру әдістерін игереді.

Түлектер экологиялық проблемаға – қоршаған ортаның ластануы мен деградациясына, климаттың өзгеруіне, биоалуантүрліліктің төмендеуіне және басқа да жағымсыз салдарға әкеп соғуы мүмкін теріс технологиялық процестерге қарсы іс-қимылмен айналысады.

Экология бакалавры қоршаған орта инженері, экологиялық сарапшы, экологиялық аудитор, экологиялық сарапшы, тұрақты даму бойынша сарапшы, экологиялық химик, қоршаған ортаны зерттеуші, қоршаған орта инспекторы, қоршаған ортаны оқытушы сияқты қызметтерді атқара алады және экономиканың түрлі салаларындағы өндірістік кәсіпорындарда жұмыс істей алады, сонымен қатар экологиялық мониторинг, экоаналитика немесе әртүрлі салаларға экологиялық технологияларды енгізу секторында қызмет етеді.

«Инженерлік экология» білім беру бағдарламасын аяқтаған түлектер «Жаратылыстану ғылымы бакалавры» академиялық дәрежесін алып шығады.