Көмірсутекті қосылыстардың химиялық инженериясы
Деңгейі
Бағасы
1 040 000 теңге / 1 оқу жылына
Телефон
 • Мемлекеттік гранттар конкурсына қатысу үшін өтінішті қалай толтыру керек?

  1. Өтініш бермей тұрып, Сәтбаев университетінің өзіңізге ұнаған білім беру бағдарламасының біреуін таңдап алыңыз; әрине, ол бағдарлама сіз ҰБТ кезінде тапсырған бейінді пәндерге сәйкес келуі керек.

  2. Білім беру бағдарламалары тобынан өзіңіз таңдаған бағдарламаның код номерін жазып алыңыз (кестедегі «Білім беру бағдарламаларының тобы» деген бағанда).

  3. Грант алу үшін толтырылған өтінішке осы топтың код номері мен Сәтбаев университетінің код номерін жазыңыз (Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті): 029.

  4. «Оқу траекториясы» деген бағандағы код номерін қолдану қажет емес. Ол өткен жылғы мамандықтардың код номерлерін (2019 жылға дейін) білім беру бағдарламаларының жаңа код номерімен («Білім беру бағдарламаларының тобы» деген баған) салыстыру үшін және сізге ыңғайлы болу үшін келтірілген.

  Толығырақ

ҚР БжҒМ Білім беру бағдарламалары тобы

Кешенді тест элементтері

М097 Химиялық инженерия және процестер

Бейорганикалық химия

Жалпы химиялық технология

Мұнай мен газды өңдеудің химиялық технологиясы мен мұнайхимия саласында, мономерлер мен полимерлер, органикалық заттардың маңызды түрлерін өндіру мен синтездеудің алдыңғы қатарлы әдістерін меңгерген әрі соны жүзеге асыру үшін тәжірибелік дағдысы қалыптасқан мамандар дайындау.

Бағдарлама өндіріс пен қызметкерлердің іс әрекетін басқаруға икемді, экономиканың мұнайхимиялық заманауи секторының ғылыми және техникалық жетістіктері жағынан эксперименттік зерттеулерді орындауға және жүзеге асыруға қабілетті, өзін өзі дамытуға ұмтылатын, креативті мамандар дайындауға бағытталған.

Магистранттар мұнайды табиғи обьект әрі мұнайхимиялық шикізат ретінде, сонымен қатар көміртек қосылыстарының химиясы негізіндегі үрдістер негізінде оқып біледі; мұнайдың химиялық өнімге және отынның альтернативті түріне өзгеру үрдістерін талдап шығарады.

Түлектер білім беруге, зерттеу жобаларын жүргізуге және мұнай-, газөңдеу зауыттарында, мұнайбазасында, эксперттік зертханаларда, ғылыми-зерттеу институттарында, біріккен инжинирингті өндірістерде маңызды инженерлік қызметтер атқара алады.

Ағылшын тілін тереңдете оқыту мен шет елдік тағылымдамалар өту қарастырылған.