Инженерлік экология

Экология, экологиялық инженерия, тұрақты даму, қоршаған ортаны қорғау, экоаналитика және экотехнология саласындағы мамандарды даярлау.

Студенттер экологиялық мәселелерді шешуді, қолдағы бар және болуы мүмкін экологиялық тәуекелдерді талдауды, табиғи ресурстарды қалпына келтіру әдістерін үйреніп шығады. Олар қоршаған орта объектілерін – атмосфераны, топырақты және суды, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғауда пайдалы дағдыларды игереді, табиғи ресурстар мен биоалуантүрлілікті ұтымды пайдалану мен қалпына келтіру әдістерін игереді.

Түлектер экологиялық проблемаға – қоршаған ортаның ластануы мен деградациясына, климаттың өзгеруіне, биоалуантүрліліктің төмендеуіне және басқа да жағымсыз салдарға әкеп соғуы мүмкін теріс технологиялық процестерге қарсы іс-қимылмен айналысады.

Экология бакалавры қоршаған орта инженері, экологиялық сарапшы, экологиялық аудитор, экологиялық сарапшы, тұрақты даму бойынша сарапшы, экологиялық химик, қоршаған ортаны зерттеуші, қоршаған орта инспекторы, қоршаған ортаны оқытушы сияқты қызметтерді атқара алады және экономиканың түрлі салаларындағы өндірістік кәсіпорындарда жұмыс істей алады, сонымен қатар экологиялық мониторинг, экоаналитика немесе әртүрлі салаларға экологиялық технологияларды енгізу секторында қызмет етеді.

«Инженерлік экология» білім беру бағдарламасын аяқтаған түлектер «Жаратылыстану ғылымы бакалавры» академиялық дәрежесін алып шығады.