Негізгі өндіріс технологиясы және жаңа материалдар
Деңгейі
Оқу жолдары

  Солға қарай айналдырыңыз

ҚР Жоғары және жоғары оқу орнынан кейін білім беру мамандықтарының классификаторы бойынша оқыту жолдары Білім беру бағдарламаларының тобы ҰБТ пәндері
5В072000 Органикалық емес заттардың химиялық технологиясы В060 Химиялық инженерия және үдерістер Химия - Физика
Бағасы
830 000 теңге / 1 оқу жылына
 • Мемлекеттік гранттар конкурсына қатысу үшін өтінішті қалай толтыру керек?

  1. Өтініш бермей тұрып, Сәтбаев университетінің өзіңізге ұнаған білім беру бағдарламасының біреуін таңдап алыңыз; әрине, ол бағдарлама сіз ҰБТ кезінде тапсырған бейінді пәндерге сәйкес келуі керек.

  2. Білім беру бағдарламалары тобынан өзіңіз таңдаған бағдарламаның код номерін жазып алыңыз (кестедегі «Білім беру бағдарламаларының тобы» деген бағанда).

  3. Грант алу үшін толтырылған өтінішке осы топтың код номері мен Сәтбаев университетінің код номерін жазыңыз (Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті): 029.

  4. «Оқу траекториясы» деген бағандағы код номерін қолдану қажет емес. Ол өткен жылғы мамандықтардың код номерлерін (2019 жылға дейін) білім беру бағдарламаларының жаңа код номерімен («Білім беру бағдарламаларының тобы» деген баған) салыстыру үшін және сізге ыңғайлы болу үшін келтірілген.

  Толығырақ

Қазақстан Республикасы химия өнеркәсібінің саласы  үшін жаңа перспективалы материалдарды, химиялық реагенттер мен реактивтерді, сондай-ақ энергия және ресурс үнемдеуші, экологиялық қауіпсіз және ең озық қолжетімді технологиялар негізінде жоғары өтімді және бәсекеге қабілетті химиялық өнімді алу технологиясы саласында  білікті мамандар даярлау.

Химия өнеркәсібі жоғары сапалы химиялық өнімдермен, көптеген химиялық реагенттермен және реактивтермен, сондай-ақ, жартылай функционалдық әрекеттің жаңа материалдарымен қамтамасыз етеді.  Оның құрамына тау-кен-химия өнеркәсібі (апатиттер мен фосфориттер, ас тұздарын және т.б. өндіру), базалық химия өнеркәсібі (бейорганикалық қышқылдар, сілтілер, сода, минералды тыңайтқыштар және т. б. өндіру), Органикалық синтез химиясы, соның ішінде Полимерлі материалдар өндірісі (синтетикалық шайырлар мен пластикалық массалар, Химиялық талшықтар және т. б.) және қарқынды дамып келе жатқан микробиологиялық өнеркәсіп кіреді.

Осы саладағы мамандар заманауи химиялық, физикалық және физикалық-химиялық процестердің көмегімен табиғи, синтетикалық және техногендік шикізаттан прогрессивті химиялық өнімдер мен жаңа жартылай функционалды материалдарды, оның ішінде наноматериалдарды алу әдістерін, әдістері мен құралдарын игереді; шикізаттың, қосалқы материалдар мен тауарлық өнімдердің сапасын бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыру болып табылады.

Түлектер – химиялық бағытта өнеркәсіп орындарында, зертханаларда және инжинирингтік компанияларда жұмыс істейді.